Du lịch Châu Á

Du lịch Châu Á – Chương trình tour đi Du lịch Châu Á cập nhật liên tục với giá tour Châu Á tốt nhất

Du lịch Ấn độ: HÀ NỘI/ TPHCM - ẤN ĐỘ NEPAL

Du lịch Ấn độ: HÀ NỘI/ TPHCM – ẤN ĐỘ NEPAL

11 ngày 10 đêm
Khởi hành: 26/ 10 và 08, 24/ 11/ 2018
Hà Nội
$32,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Đài Loan: HÀ NỘI - ĐÀI TRUNG - KAOHUNG - ĐÀI BẮC (AIR CHINA)

Du lịch Đài Loan: HÀ NỘI – ĐÀI TRUNG – KAOHUNG – ĐÀI BẮC (AIR CHINA)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 04, 18, 26/ 10 và 07, 21, 23, 29/ 11/ 2018
Hà Nội
$10,990,000
Xem chi tiết

Du lịch Hongkong: HÀ NỘI – HONGKONG SHOPPING (VIETNAM AIRLINES)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 20/ 09; 18, 25/10; 01, 22/ 11 và 20/12/ 2018
Hà Nội
$13,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Hongkong: HÀ NỘI - HONGKONG - SHOPPING (HONGKONG AIRLINES)

Du lịch Hongkong: HÀ NỘI – HONGKONG – SHOPPING (HONGKONG AIRLINES)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 18/ 10; 10, 24/ 11; 08, 22/ 12/ 2018 và 19/ 01/ 2019
Hà Nội
$12,860,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 23, 30/ 08; 06, 13, 20, 27/ 09 và 04, 11, 18, 25/ 10/ 2018
TP.HCM
$12,890,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – BẮC KINH

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – BẮC KINH

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 11/ 07; 14/ 08 và 11, 16/ 09/ 2018
Hà Nội
$14,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - CHÂU TRANG CỔ TRẤN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – CHÂU TRANG CỔ TRẤN

5 ngày - 4 đêm
Khởi hành: 17, 23, 30/ 10; 02, 13, 21, 28/ 11 và 04, 12/ 12/ 2018
Hà Nội
$12,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Bắc Kinh: HÀ NỘI - BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỞNG THÀNH (AIR CHINA)

Du lịch Bắc Kinh: HÀ NỘI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỞNG THÀNH (AIR CHINA)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 28/ 09 và 14, 21, 28/ 10/ 2018
Hà Nội
$9,190,000
Xem chi tiết

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 05, 12, 19, 26/ 08; 09, 16, 23, 30/ 09 và 07, 14, 21, 28/ 10/ 2018
TP.HCM
$15,390,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 05, 12, 19, 26/ 08; 09, 16, 23, 30/ 09 và 07, 14, 21, 28/ 10/ 2018
TP HCM
$15,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU- NGA MI SƠN - PHẬT LẠC SƠN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU- NGA MI SƠN – PHẬT LẠC SƠN

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 16, 30/ 10; 13, 27/ 11 và 04, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$14,590,000
Xem chi tiết
Du lich Trung Quốc: HÀ NỘI - NAM NINH - LỆ GIANG - NÚI TUYẾT NGỌC LONG - SHANGRI LA

Du lich Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – LỆ GIANG – NÚI TUYẾT NGỌC LONG – SHANGRI LA

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 20/ 09; 09, 18, 23/ 10; 06, 20, 29/ 11 và 11, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$16,690,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (BAY QUỐC TẾ)

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội – HOÀNG HOA – QUÝ CHÂU – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI (BAY QUỐC TẾ)

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 02, 16/ 09; 07, 21/ 10; 06, 20/ 11 và 04, 18/ 12/ 2018
Hà Nội
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - TRÙNG KHÁNH - SHANGRILA - CỔ TRẤN LỆ GIANG

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TRÙNG KHÁNH – SHANGRILA – CỔ TRẤN LỆ GIANG

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 30/ 08; 13/ 09; 09, 25/ 10; 06, 20, 29/ 11 và 11, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$16,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (ĐƯỜNG BỘ)

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (ĐƯỜNG BỘ)

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 11, 20, 25/ 09; 11, 23, 25, 30/ 10; 13, 15, 27/ 11 và 04, 13, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$7,190,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 28/ 08; 18/ 09 và 16, 30/ 10/ 2018
Hà Nội
$12,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - HOÀNG LONG - TÙNG BÌNH CÂU - NGA MY SƠN - LẠC ĐẠI PHẬT SƠN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – HOÀNG LONG – TÙNG BÌNH CÂU – NGA MY SƠN – LẠC ĐẠI PHẬT SƠN

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 16, 30/ 10; 13, 27/ 11 và 04, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$14,390,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – QUÝ CHÂU – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (BAY NỘI ĐỊA)

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – QUÝ CHÂU – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (BAY NỘI ĐỊA)

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 18, 25/ 09; 16, 23, 30/ 10; 06, 20, 27/ 11 và 11, 18/ 12/ 2018
Hà Nội
$9,690,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - TÂY ĐƯỜNG - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - BẮC KINH

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – TÂY ĐƯỜNG – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU – BẮC KINH

7 ngày 6 đêm
Khởi hành: 24, 26, 29, 30, 31/ 08; 02, 07, 09, 11, 12, 14, 16/ 09; 16, 19, 22, 25, 26, 28, 29/ 10; 05, 11, 19, 22, 23, 25/ 11 và 03, 09, 17, 20, 21, 23/ 12/ 2018
Hà Nội
$15,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - TÂY TẠNG PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TÂY TẠNG PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT

8 ngày 7 đêm
Khởi hành: 11/ 09; 12/ 10; 12/ 11 và 10/ 12/ 2018
Hà Nội
$39,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: KHÁM PHÁ NÓC NHÀ THẾ GIỚI TÂY TẠNG

Du lịch Trung Quốc: KHÁM PHÁ NÓC NHÀ THẾ GIỚI TÂY TẠNG

8 Ngày 7 Đêm
Khởi hành: 18/ 09/ 2018
Hà Nội
$47,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - TÂY TẠNG PHIÊN BẢN MỚI

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TÂY TẠNG PHIÊN BẢN MỚI

8 ngày 7 đêm
Khởi hành: 06, 22/ 08/ 2018
Hà Nội
$31,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: TPHCM – SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND – HOTEL 5 SAO (T”AWAY AIR)

Du lịch Hàn Quốc: TPHCM – SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND – HOTEL 5 SAO (T”AWAY)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 03, 10, 17, 25, 27/ 10 và 01, 03, 08, 10, 16, 29/ 11/ 2018
TP.HCM
$13,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: ĐÀ NẴNG - SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND

Du lịch Hàn Quốc: ĐÀ NẴNG – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 21/ 09/ 2018
Đà Nẵng
$9,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - SEOUL - ĐẢO JEJU - ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND (VIETNAM AIRLINES)
$17,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: TPHCM - SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND - HOTEL 3 SAO (VIETJET AIR, T" AWAY AIR)

Du lịch Hàn Quốc: TPHCM – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND – HOTEL 3 SAO (VIETJET AIR, T” AWAY AIR)

5 ngày - 4 đêm
Khởi hành: 07, 14, 21, 28/ 10 và 04, 11, 18, 25/ 11/ 2018
TP.HCM
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: TP. HCM – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND (VIETJET AIR, T”AWAY)

Du lịch Hàn Quốc: TP. HCM – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND (VIETJET AIR, T”AWAY AIR)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 10, 14, 19, 21, 26, 31/ 08; 02, 09, 16, 23/ 09 và 06, 13, 20, 27/ 10/ 2018
TP.HCM
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - SEOUL - SUWON - NAMI - EVERLAND - DU THUYỀN SÔNG HÀN (VIETNAM AIRLINES)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – SEOUL – SUWON – NAMI – EVERLAND – DU THUYỀN SÔNG HÀN (VIETNAM AIRLINES)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 24/ 08; 05, 22/ 09; 03, 20, 31/ 10; 03, 12, 21, 28/ 11; 05, 14, 21/ 12/ 2018 và 11/ 01; 22/ 02; 08, 15, 27/ 03/ 2019
Hà Nội
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - THÀNH PHỐ CẢNG BUSAN

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – THÀNH PHỐ CẢNG BUSAN

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 05, 11/ 09 và 02/ 10/ 2018
Hà Nội
$18,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND (JEJU AIR, JIN AIR)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND (JEJU AIR, JIN AIR)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 15, 18, 28, 29, 30, 31/ 08; 12, 18, 19, 25, 26/ 09; 09, 16, 19, 23, 25, 30/ 10 và 06, 13, 20, 27/ 11/ 2018
Hà Nội
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - SEOUL - EVERLAND - BẢO TÀNG ĐÁ TUYẾT (VIETJET AIR)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – SEOUL – EVERLAND – BẢO TÀNG ĐÁ TUYẾT (VIETJET AIR)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 02, 11, 16, 25/ 08; 01, 12, 15/ 09; 05, 06, 12, 13, 19, 20, 27/ 10; 03, 10, 17, 22, 24, 30/ 11 và 14/ 12/ 2018
Hà Nội
$10,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - SEOUL - ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND (VIETNAM AIRLINES)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (VIETNAM AIRLINES)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 03, 23, 31/ 10 và 07, 14, 23, 30/ 11/ 2018
Hà Nội
$13,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: Hà Nội – Seoul – Đảo Nami – Công viên Everland (Vietjet Air)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – SEOUL – ĐẢO NAMI – CÔNG VIÊN EVERLAND (VIETJET AIR)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 25, 31/ 08; 12/ 09; 04, 05, 09, 12, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31/ 10; 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30/ 11 và 01, 03, 07, 08, 14, 15, 21, 22/ 12/ 2018
Hà Nội
$10,490,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – ĐẢO JEJU – CÔNG VIÊN EVERLAND (BAY OZ)

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – ĐẢO JEJU – CÔNG VIÊN EVERLAND (BAY OZ)

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 07, 14, 21, 28/ 08 và 18, 25/ 09/ 2018
Hà Nội
$20,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI - YANG YANG - SEOUL - NAMI - EVERLAND - SEORAK - MIỄN VISA NHẬP CẢNH

Du lịch Hàn Quốc: HÀ NỘI – YANG YANG – SEOUL – NAMI – EVERLAND – SEORAK – MIỄN VISA NHẬP CẢNH

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 26/ 09; 04, 08, 16/ 10 và 01, 05, 09/ 11/ 2018
Hà Nội
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI - TOKYO - MT FUJI - CHIBA- YAMANASHI (VIETNAM AIRLINES)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – TOKYO – MT FUJI – CHIBA- YAMANASHI (VIETNAM AIRLINES)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 29/ 09; 25/ 10 và 08, 14, 21/ 11/ 2018
Hà Nội
$23,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI - TOTTORI - BẢO TÀNG CÁT - OSAKA (JETSTAR PACIFIC)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – TOTTORI – BẢO TÀNG CÁT – OSAKA (JETSTAR PACIFIC)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 09, 24/ 10; 12, 28/ 11 và 12/ 12/ 2018
Hà Nội
$18,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: TPHCM - OSAKA - NARA - NAMBA - KYOTO (JETSTAR PACIFIC)

Du lịch Nhật Bản: TPHCM – OSAKA – NARA – NAMBA – KYOTO (JETSTAR PACIFIC)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 14, 28/ 09; 01, 08, 12, 26/ 10; 02, 05, 09, 12, 16/ 11 và 03, 07, 10/ 12/ 2018
TP.HCM
$18,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI - OSAKA - AWAJI - KYOTO - KOBE (JETSTAR PACIFIC)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – OSAKA – AWAJI – KYOTO – KOBE (JETSTAR PACIFIC)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 14/ 10; 02, 11, 16/ 11 và 09/ 12/ 2018
Hà Nội
$19,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: TPHCM - TOKYO - MT.FUJI - HỒ ASHI - THUNG LŨNG OWAKUDANI - LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI

Du lịch Nhật Bản: TPHCM – TOKYO – MT.FUJI – HỒ ASHI – THUNG LŨNG OWAKUDANI – LÀNG VĂN HÓA OSHINO HAKKAI

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 13, 20, 21, 27/ 09; 03, 04, 11, 18, 25, 26/ 10; 01, 08, 15, 22, 29/ 11 và 06, 20/ 12/ 2018
TP.HCM
$23,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE – MT FUJI (VN, NH)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – TOKYO – HAKONE – MT FUJI (VN, NH)

4 Ngày 3 Đêm
Khởi hành: 19, 27, 31/ 08; 14, 23/ 09; 25/ 10 và 08, 14, 21/ 11/ 2018
Hà Nội
$23,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI - SAPPORO - ASAHIKAWA - SOUNKYO - TOKYO

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – SAPPORO – ASAHIKAWA – SOUNKYO – TOKYO

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 14, 29/ 09 và 13, 31/ 10/ 2018
Hà Nội
$34,900,000
Xem chi tiết

Du lịch Nhật Bản: TPHCM – TOKYO – NÚI PHÚ SỸ – HAKONE (VIETNAM AIRLINES)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 31/ 08; 16, 23/ 09; 02, 15, 30/ 10; 13, 27/ 11; 04, 18/ 12/ 2018 và 08, 15/ 01; 12, 19, 26/ 02; 05, 19/ 03/ 2019
TP.HCM
$23,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: TPHCM - Tokyo - Yamanashi - Núi Phú Sỹ - Nagoya (Vietnam Airlines)

Du lịch Nhật Bản: TPHCM – TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA (VIETNAM AIRLINES)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 21/ 08; 11, 27/ 09; 10, 23/ 10; 07, 14, 21, 28/ 11 và 05, 12, 19/ 12/ 2018
TP.HCM
$23,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: TP. HCM – TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA (VIETNAM AIRLINES)

Du lịch Nhật Bản: TP. HCM – TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SỸ – NAGOYA (VIETNAM AIRLINES)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 21/ 08; 11, 27/ 09; 10, 23/ 10; 07, 14, 21, 28/ 11 và 05, 12, 19/ 12/ 2018
TP. HCM
$23,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI - OSAKA - KYOTO - NAGOYA - KAWAGUCHI - MT FUJI - TOKYO - HANEDA (VIETNAM AIRLINES)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – OSAKA – KYOTO – NAGOYA – KAWAGUCHI – MT FUJI – TOKYO – HANEDA (VIETNAM AIRLINES)

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 29, 30/ 08; 25, 29/ 09; 15, 16, 23, 27/ 10/ và 03, 06, 10, 15, 26/ 11/ 2018
Hà Nội
$32,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – NAGOYA – NARA – OSAKA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO – HANEDA (VIETNAM AIRLINE)

Du lịch Nhật Bản: HÀ NỘI – NAGOYA – NARA – OSAKA – KYOTO – NÚI PHÚ SĨ – TOKYO – HANEDA (VIETNAM AIRLINES)

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 12, 14, 21, 29, 30, 31/ 08; 09, 23, 25/ 09; 26, 29/ 10; 07, 12, 26/ 11; 05/ 12/ 2018 và 16/ 01; 21/ 02; 13/ 03/ 2019
Hà Nội
$32,990,000
Xem chi tiết