Du lịch Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc – Chương trình tour đi Trung Quốc cập nhật liên tục với giá tour Trung Quốc tốt nhất

Du lịch Trung Quốc: TPHCM - TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

4 ngày 3 đêm
Khởi hành: 23, 30/ 08; 06, 13, 20, 27/ 09 và 04, 11, 18, 25/ 10/ 2018
TP.HCM
$12,890,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – BẮC KINH

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – BẮC KINH

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 11/ 07; 14/ 08 và 11, 16/ 09/ 2018
Hà Nội
$14,500,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - CHÂU TRANG CỔ TRẤN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – CHÂU TRANG CỔ TRẤN

5 ngày - 4 đêm
Khởi hành: 17, 23, 30/ 10; 02, 13, 21, 28/ 11 và 04, 12/ 12/ 2018
Hà Nội
$12,900,000
Xem chi tiết
Du lịch Bắc Kinh: HÀ NỘI - BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỞNG THÀNH (AIR CHINA)

Du lịch Bắc Kinh: HÀ NỘI – BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỞNG THÀNH (AIR CHINA)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 24/ 08 và 14, 28/ 09/ 2018
Hà Nội
$9,690,000
Xem chi tiết

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

5 ngày 4 đêm
Khởi hành: 05, 12, 19, 26/ 08; 09, 16, 23, 30/ 09 và 07, 14, 21, 28/ 10/ 2018
TP.HCM
$15,390,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

Du lịch Trung Quốc: TPHCM – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (VIETJET AIR)

5 Ngày 4 Đêm
Khởi hành: 05, 12, 19, 26/ 08; 09, 16, 23, 30/ 09 và 07, 14, 21, 28/ 10/ 2018
TP HCM
$15,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU- NGA MI SƠN - PHẬT LẠC SƠN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU- NGA MI SƠN – PHẬT LẠC SƠN

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 16, 30/ 10; 13, 27/ 11 và 04, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$14,590,000
Xem chi tiết
Du lich Trung Quốc: HÀ NỘI - NAM NINH - LỆ GIANG - NÚI TUYẾT NGỌC LONG - SHANGRI LA

Du lich Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – LỆ GIANG – NÚI TUYẾT NGỌC LONG – SHANGRI LA

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 20/ 09; 09, 18, 23/ 10; 06, 20, 29/ 11 và 11, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$16,690,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TRƯỜNG SA – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (BAY QUỐC TẾ)

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội – HOÀNG HOA – QUÝ CHÂU – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – TRƯƠNG GIA GIỚI (BAY QUỐC TẾ)

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 02, 16/ 09; 07, 21/ 10; 06, 20/ 11 và 04, 18/ 12/ 2018
Hà Nội
$11,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - TRÙNG KHÁNH - SHANGRILA - CỔ TRẤN LỆ GIANG

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – TRÙNG KHÁNH – SHANGRILA – CỔ TRẤN LỆ GIANG

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 30/ 08; 13/ 09; 09, 25/ 10; 06, 20, 29/ 11 và 11, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$16,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (ĐƯỜNG BỘ)

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – NAM NINH – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (ĐƯỜNG BỘ)

6 Ngày 5 Đêm
Khởi hành: 11, 20, 25/ 09; 11, 23, 25, 30/ 10; 13, 15, 27/ 11 và 04, 13, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$7,190,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – CÔN MINH – ĐẠI LÝ – LỆ GIANG

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 28/ 08; 18/ 09 và 16, 30/ 10/ 2018
Hà Nội
$12,990,000
Xem chi tiết
Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI - HOÀNG LONG - TÙNG BÌNH CÂU - NGA MY SƠN - LẠC ĐẠI PHẬT SƠN

Du lịch Trung Quốc: HÀ NỘI – HOÀNG LONG – TÙNG BÌNH CÂU – NGA MY SƠN – LẠC ĐẠI PHẬT SƠN

6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 16, 30/ 10; 13, 27/ 11 và 04, 20/ 12/ 2018
Hà Nội
$14,390,000
Xem chi tiết
1 2